Đông trùng hạ thảo có ở đâu?

Người gửi: 
Nguyễn Hồng Anh - 01234562xxx
Trả lời: 

Đông trùng hạ thảo được tìm thấy chủ yếu vào mùa hè tại các vùng núi cao trên 4.000m ở cao nguyên Thanh Tạng (Thanh Hải-Tây Tạng) và một số tỉnh Thanh Hi, Cam Túc, Tứ Xuyên…của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, một số ít đông trùng hạ thảo cũng được tìm thấy ở châu Úc – nơi loài nấm Cordyceps sinensis sinh trưởng. Có thông tin cho rằng, tại Việt Nam, ĐTHT được tìm thấy ở các vùng núi phía Bắc nước ta (theo ghi chép của nhà bác học Lê Quý Đôn).