Đông trùng hạ thảo là động vật hay thực vật?

Người gửi: 
Phạm Hà Anh - Sđt: 0969528xxx
Trả lời: 

Đông trùng hạ thảo vừa là động vật vừa là thực vật. Tùy vào từng giai đoạn phát triển, nó tồn tại dưới nhiều thể dạng khác nhau. 

  • Đông trùng hạ thảo được tạo nên qua quá tình: một loài nấm túi với tên khoa học là Cordyceps sinensis thuộc tổng họ Ascomycetes kí sinh lên loài sâu thuộc chi Hepialus nằm trong tổng Họ Lepidoptera. 
  • Đông trùng hạ thảo là loại sinh vật đặc biệt, nó có 2 giai đoạn phát triển trong toàn bộ thời gian sống. Vào mùa đông, sâu đẻ trứng, trở thành ấu trùng ở dưới đất và bị xâm nhiễm bởi bào tử của loài nấm, nấm sinh sôi phát triển nhờ việc hút hết chất bổ dưỡng từ ấu trùng của sâu  - Lúc này đông trùng hạ thảo tồn tại với tư cách là môt loài động vật. Đến lúc mùa hè, sâu chết khô còn nấm mọc nhú trên mặt đất phát triển thành dạng cây, đồng thời phát tán bào tử - Lúc này đông trùng hạ thảo tồn tại với tư cách là một loài động vật. Một sinh khối đông trùng hạ thảo có 2 phần: phần nhộng (xác sâu) và phần nấm.  '
Các giai đoạn phát triển của đông tùng hạ thảo
Các giai đoạn phát triển của đông tùng hạ thảo

  • Tên gọi “Đông trùng hạ thảo” được bắt nguồn từ chính đặc điểm sinh trưởng của loài thảo dược này. Vào mùa đông, hình dạng của cá thể của dông trùng hạ thảo giống như một con sâu (trùng), đến mùa hè, nó lại giống một loại cỏ (thảo).