Đông Trùng Hạ Thảo và sức khỏe con người

Đông Trùng Hạ Thảo Quy Hoàng

Đông Trùng Hạ Thảo Quy Hoàng

Xuất bản 19 September, 2016

Tại vùng cao nguyên Thanh Tạng, nơi đây đã sản sinh ra một loại thảo dược quý hiếm. Mùa đông nó là một loại côn trùng nhưng mùa hè lại biến thành cây cỏ có tác dụng rất tốt với sức khỏe con người. Đó chính là Đông Trùng Hạ Thảo