Videos

Một số vấn đề về Đông Trùng Hạ Thảo

Dưới đây là những chia sẻ của GS. Ts Nguyễn Thị Bay (Bv Đại học Dược, tp Hồ Chí Minh) về đông trùng hạ thảo trong chương trình Vui khỏe mỗi tuần , được phát sóng trên kênh truyền hình Đồng Nai.